KONU ANLATIMI

KONU ANLATIMI

Asal - Aralarında Asal Sayılar

KONU ANLATIMI

Üç Basamaklı Sayılarda Çözümleme

KONU ANLATIMI

Basamak Kavramı / En Büyüğü En Az En Küçüğü En Çok

KONU ANLATIMI

Faktöriyel İle İşlemler

KONU ANLATIMI

İki Basamaklı Sayılarda Çözümleme

KONU ANLATIMI

Faktöriyel Uygulamarı

UYGULAMA ALANI

UYGULAMA ALANI

Asal - Aralarında Asal Sayılar

UYGULAMA ALANI

Üç Basamaklı Sayılarda Çözümleme

UYGULAMA ALANI

Basamak Kavramı / En Büyüğü En Az En Küçüğü En Çok

UYGULAMA ALANI

Faktöriyel İle İşlemler

UYGULAMA ALANI

İki Basamaklı Sayılarda Çözümleme

UYGULAMA ALANI

Faktöriyel Uygulamaları

TEST ÇÖZÜMLERİ

SORU ÇÖZÜMLERİ

Test Soruları Çözümleri